Team Elite

Naar het einde van het seizoen 2005 was er nood aan een nieuwe wind over het Vlaamse endurancelandschap. Al snel werd Team Elite een sterke en onmisbare waarde voor de overleving én opleving van de sport in Vlaanderen en zoveel jaren later is Team Elite nog steeds incontournable.

Op initiatief van Maarten Stillaert werd een team van enthousiaste medewerkers samengesteld. Al snel werd er beroep gedaan op nog enkele enthousiastelingen die zich mee willen inzetten om dit intitiatief tot een succes te maken. Zo kan het bestuur rekenen op tal van leden en medewerkers die ons op de verschillende lokaties helpen met de voorbereidingen van de activiteiten.

Om de onstuitbare en snelle groei van onze vereniging in goede banen te kunnen leiden en om de endurancesport op langere termijn een gestage en structurele groei te verzekeren is er eind 2011 een forse reorganisatie doorgevoerd. Zo worden er verschillende Sat-Elite's opgericht, kleine lokale clubs rond een welbepaalde CEN die een grote vorm van onafhankelijkheid hebben, doch met de support van de moeder-vzw Team Elite.
Het doel is om het werk te verdelen en veel gerichter, lokaler en korter op de bal te kunnen werken rond deze respectievelijke wedstrijden, CEN's en CEI's, en zo de hoge kwaliteitseisen van Team Elite te kunnen blijven aanhouden.

Wil u graag lid worden van onze club?

Als u lid wordt van Enduranceteam Elite vzw zal u via het driemaandelijks tijdschrift Endurance Magazine op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen die de enduranceliefhebber aanbelangen.
Deze uitgaves zullen u meer achtergrondinformatie en gedetailleerde inlichtingen verschaffen over het endurancegebeuren.
Meer algemeen nieuws en nieuws heet van de naald kan u steeds terugvinden op deze website.

Met onze vereniging durven we zelfs vanzelfsprekendheden in vraag stellen en vernieuwingen doorvoeren. Binnen Team Elite zien we endurance dan ook als een familiesport; een lid van het gezin rijdt endurance en broer of zus, man of vrouw, zoon of dochter, … zijn telkens van dienst om paard en ruiter met de beste zorgen te omringen. Dat is de reden waarom we afstappen van het principe van individuele en gezinslidmaatschappen. Ieder persoon die lid wordt d.m.v. betaling van het lidmaatschap zal automatisch het ganse gezin lid maken.

Hoe lid worden?

Super eenvoudig: Was u al eerder lid van Team Elite, dan stort u het lidgeld op onze rekening met vermelding van "Lidgeld" en uw naam. Dan doen wij de rest.
Was je nooit eerder lid van onze club of zijn je gegevens veranderd, stort dan eveneens de lidmaatschapsbijdrage met dezelfde vermelding en stuur ons een mailtje met uw juiste gegevens door (naam, adres, geboortedatum, ...).

Het lidmaatschap 2017 bedraagt 30 EUR per gezin. 
U kan het lidgeld storten op rekeningnummer BE06 7310 2467 1822 op naam van Team Elite of betalen aan het bestuur.