Endurance

Endurance is het rijden van lange afstanden, waarbij het paard de ruiter draagt als last in al zijn gangen gedurende een bepaalde tijd. Van oudsher is deze methode van verplaatsing gegroeid tot op de dag van heden in een populaire paardensporttak, "ENDURANCE" genoemd.

 In de endurance is het toegelaten dat de ruiter naast zijn paard loopt, met andere woorden ook de ruiter streeft naar een goede conditie. Een traject van een endurancewedstrijd loopt grotendeels door de natuur en mijdt zoveel als mogelijk drukke wegen. Bovendien is het parcours vooraf gemarkeerd.

De start- en de optimale aankomsttijd worden op een individuele veeartskaart vermeld, na een grondige veeartscontrole mag de combinatie vertrekken. De afstanden gaan van 20 Km tot 160 Km voor wedstrijden in één dag en zelfs tot 200 Km (2 x 100 Km) in meerdaagse endurancewedstrijden.
Gedurende de wedstrijd zijn er nog verplichte veeartscontroles voorzien, zoals eveneens na elke aankomst. Tijdsoverschrijding krijgt strafpunten toegekend alsook een te hoge hartslag, met andere woorden een goed recuperatievermogen is van zeer groot belang.

Paard en ruiter vormen één geheel, zodat alle up en downs van elkaar geweten zijn. Alle aspecten die een wedstrijd negatief kunnen beïnvloeden, tracht men zo veel mogelijk te vermijden zoals angst - stress - enz.
Een groot respect voor het paard, een juiste timing en dosering van kracht en snelheid vormen dan ook de slagzinnen van een endurist.
Vandaar dan ook dat manken, doorgedreven vermoeidheid en overdadig aansporen van het paard steeds uitsluiting tot gevolg hebben.