Hoe beginnen

Door hun lage instapdrempel zijn de kennismakingsproeven uitermate geschikt voor de recreanten onder de ruiters. Deze proeven worden georganiseerd over afstanden van ongevereer 20 km aan een snelheid tussen de 10 tot 12 km/u.

Geen brevettenverplichting, de laagste licentie (recreatie), minimale inschrijvingskosten en een vaccinatieboekje dat in orde is, zijn voldoende om zonder problemen deel te nemen aan je eerste initiatierit.
Data en voorprogramma's van endurancewedstrijden vindt de ruiter in de onder de topic wedstrijden.

Inschrijving

De ruiter begeeft zich naar het wedstrijdsecretariaat en schrijft zichzelf en zijn paard in voor de wedstrijd van die dag. Het secretariaat is doorgaans open vanaf 8u30, aangezien de allereerste ruiters kunnen starten vanaf 9u00.
Bij de inschrijving wordt de licentie van de ruiter gecontroleerd, dit hoofdzakelijk om verzekeringstechnische problemen te voorkomen. Zoals gemeld kan je reeds deelnemen met een recreatieve licentie, maar iedere hogere licentie, ongeacht van welke discipline ook, is toegelaten. Uitermate interessant voor de vele ruiters die hun paard eens lekker willen laten ontspannen tijdens een buitenrit.
De deelnemende combinatie van ruiter en paard krijgt een wedstrijdfiche en een duidelijk geografisch plan van de streek, waarop het te rijden parcours is aangeduid.

Veterinaire controle voor de start

Na de inschrijving biedt de ruiter zijn paard zonder optoming (dus met een stalband ) aan bij de vet-gate. Een hoofdstel met bit is toegelaten, zolang het de bewegingen van het paard niet belemmert tijdens de vetcheck. Hier controleren officiële wedstrijddierenartsen de algemene conditie van het paard en geven al of niet groen licht om te starten.
Hier wordt o.a. gelet op de hartslag van het paard, uitdrogingsverschijnselen, darmgeluiden en bewegingen. Paarden die mank lopen mogen zeker niet starten.
Indien je paard niet startgerechtigd is, dien je dit te melden op het wedstrijdsecretariaat en lever je de fiche terug in.

Starttijd aanvragen

Na een geslaagde veterinaire controle van het paard kan je een starttijd vragen aan de officiëlen die zitten bij de startlijn. Ruiters die aan de 20km deelnemen kunnen starten vanaf 9u00 tot ten laatste 15u00.
De starttijd wordt genoteerd op je wedstrijdfiche.
Ruiters zetten best hun uurwerk synchroon met dat van de start om elke discussie achteraf te vermijden.

Kledij en accessoires

Een wedstrijdhelm is verplicht en dient vastgemaakt te worden. Rijlaarzen of jodphurs zijn aangeraden. Indien de ruiter sportschoenen, zonder hak van minstens 1 cm, draagt dan zijn veiligheidsbeugels of gesloten beugels verplicht. Rijzwepen van normale lengte zijn toegelaten. Er is voor de initiatieruiter geen verplichte kledij, maar het is belangrijk dat het imago van de discipline niet geschaad wordt.

Vertrek en route

Op de aangemelde tijd begint de wedstrijd van de ruiter. Hij heeft maximaal 15 minuten om ook daadwerkelijk de startlijn te overschrijden en aan het opgelegde parcours te beginnen.
Het parcours is onderweg aangeduid door middel van kalkstippen, schavelingen, bordjes of een andere vorm van bewegwijzering.
Onderweg wordt om de 5 km aangegeven hoever de combinatie gevorderd is. Hierdoor kan je de gemiddelde snelheid berekenen en je snelheid aanpassen aan de route of de ondergrond van het parcours. Dit is van belang als je graag tegen de maximaal opgelegde snelheid wilt rijden om eventueel voor de overwinning in deze reeks in aanmerking te komen.
De allerlaatste km staat ook expliciet aangeduid. Eenmaal deze kilometer aangevat dient de ruiter zijn paard in een vlotte rechtlijnige beweging naar de aankomstlijn te sturen, m.a.w. de combinatie mag niet meer stilstaan, omkeren of zwalpen om alsnog tijd te rekken.

De aankomst

Bij het overschrijden van de aankomstlijn stopt de chronometer en vult de verantwoordelijke de aankomsttijd in op de wedstrijdfiche. Deze wordt meegegeven en daarna kan het paard afgezadeld en verzorgd worden. Het is ook aangewezen om het paard wat hooi te geven of het droog te stappen aan de hand. Het paard kan nu recupereren van de inspanning.

De finale veterinaire controle

Het paard dient door zijn ruiter of een groom aangeboden te worden bij de dierenarts binnen maximaal 20 minuten na het overschrijden van de aankomstlijn. De ruiter geeft zijn wedstrijdfiche af. Hierop noteert de verantwoordelijke het tijdstip waarop het paard wordt aangeboden in de vetgate. Biedt de deelnemer zijn paard later dan 20 minuten aan, dan is de combinatie uitgesloten.
Nu controleert de dierenarts het paard opnieuw zoals voor de start van de wedstrijd. De gemeten hartslag wordt ingevuld op je fiche. Nu kunnen strafpunten opgelopen worden wanneer het paard tekenen van vermoeidheid vertoont. Manken betekent uiteraard de uitsluiting.
Het verdict van de dierenarts dient zonder morren aanvaard te worden, want de gezondheid van het paard staat in deze discipline voorop!
Na het beëindigen van de finale veterinaire controle wordt de vetgate verlaten en kan het paard de wedstrijd verlaten. De fiche wordt door de verantwoordelijke binnengebracht op het wedstrijdsecretariaat.

Strafpunten


Tijdsstrafpunten

In de 20 kmworden de combinaties die tot 10 minuten voor de minimumtijd aankomen, bestraft met 2 strafpunten per begonnen minuut.
Combinaties die meer dan 10 minuten voor de minimumtijd aankomen, worden uitgesloten. Combinaties die de maximumtijd overschrijven worden uitgesloten.
Ruiters die de controlepost niet voorbij kwamen of in de verkeerde richting worden uitgesloten. Zij hebben het opgelegde parcours niet correct afgelegd.

Veterinaire strafpunten

Alle aanmerkingen die het paard kreeg op volgende onderdelen tijdens de veterinaire controle worden met 2 vermenigvuldigd:

Hartslag: 44 BPM of lager = 0
45 tot 60 BPM = 1 per hartslag
61 of hoger = uitsluiting
Beweging 0 of 5, waarbij 5 automatisch leidt tot uitsluiting

BPM = Beats Per Minute (hartslagen per minuut )

De prijsuitreiking

Ongeveer een uur na het binnenkomen van de allerlaatste deelnemer van de dag kunnen de organisatoren de einduitslag in alle reeksen bekend maken. Allereerst worden de resultaten in de hogere reeksen afgeroepen.
De deelnemers van de laagste proef zijn het laatst aan de beurt. De fiche wordt teruggegeven samen met een overzicht van de resultaten van de andere deelnemers. Uiteraard is er ook een winnaar in elke reeks. Dit wordt de combinatie met de laagste strafpunten. Vaak hebben we dan ook enkele ex-aequo's en dient er geloot te worden wie nu de beker of ereplaat krijgt. Elke deelnemer krijgt een aandenken of een prijs in natura.

Misschien is jouw honger groot genoeg om de eerste stap te zetten in deze boeiende uithoudingssport?