Geschiedenis

Sinds eeuwen, omdat machines nog niet beschikbaar waren voor de mens, waren paarden een bron van energie in zware arbeid en het enige middel om zich snel te verplaatsen.

Deze samenwerking was zo belangrijk dat de geschiedenis van de mensheid op deze planeet onafscheidbaar is met deze van het paard.
Lang had deze geschiedenis goede en slechte kanten voor het equine ras. Van wegkwijnende paarden die heel hun leven in de donkere mijnen doorbrachten, zonder ook maar eens naar buiten te komen, tot de meest edele dieren in de paardenkunst. De waaier van hun toepassingen en waardering was impressionant.

Vandaag is in het Westen de relatie met het paard zo goed als uitsluitend recreatief en sportief. Toch draagt deze relatie diep in zich de sporen van deze lange gemeenschappelijke geschiedenis en bijna elke paardensport vindt er geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong.
Van waar komt dan de oorsprong van endurance?

Velen hebben hierop een verschillend antwoord gegeven, afhankelijk van hun situering op deze aardbol. Van de Arabische wereld tot Europa, van Australië tot Amerika, iedere beschaving kan wel zijn steentje bijdragen aan dit verhaal. Eén ding is zeker, het heeft te maken met afstanden en met communicatie. Het begrip "Rijk" is altijd verbonden geweest aan deze van het onderhoud van banden tussen de mens en zo dus van communicatie en verplaatsingen vermits er nog geen kennis was van radiogolven.
Endurance is het zich verplaatsen van de ene plaats naar de andere om nieuwsberichten over te brengen.

Vindt endurance dan zijn oorsprong in het kader van postdiensten?
De mythische oorsprong is alvast die van postbediening in Europa of van Amerika. Denken we maar aan de bekende Pony Express die, in de Verenigde Staten van Amerika, de staten Missouri met San Fransisco verbond. Maar er zijn ook de vergeten uitbatingen van de Engelse post of althans die van zijn Poolse collega, om er maar enkele te noemen.

Endurance is ook zich van de ene plaats naar de andere begeven om te veroveren.
Militairen gebruikten paarden om oorlog te voeren en hadden snelle en robuuste vervoermiddelen nodig. In dit opzicht hadden ze de gewoonte selectieproeven te organiseren om deze paarden te rekruteren. Aan het begin van de 20ste eeuw zagen we nog dergelijke testen en de geschiedenis heeft vastgehouden aan, onder andere, de meedogenloze race Brussel-Oostende in 1902 en werd "gewonnen" aan een gemiddelde snelheid van 19 km/h. Daar schreef de mens vaak gruwelijke pagina's van gemeenschappelijke geschiedenis met het paard.

Beetje bij beetje verschenen endurancewedstrijden in de loop van de 19de eeuw in Europa, Australië en in de V.S.
Men stond al ver in de bescherming van de gezondheid van het paard en dus was het basisprincipe van deze sport geboren. Maar het is slechts door de jaren heen dat samen met een mentaliteitswijziging, verbonden met de verdwijning van de traditionele werkmethoden met paarden, de regels zijn geëvolueerd tot hoe we ze vandaag de dag kennen.
Dan rest nog het begrip endurance: de zwarte pagina's voor het paard zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een betere geschiedenis tussen mens en paard.